HSBC Bank’s branch network in China covers Beijing, Chongqing, Guangzhou, Ningbo, Shenyang, Tianjin, Xian, Changsha, Dalian, Hangzhou, Qingdao, Shenzhen, Wuhan, Zhengzhou, Chengdu, Dongguan, Jinan, Shanghai, Suzhou and Xiamen, totally 87 branches and sub-branches.

 

BEA China’s branch network covers Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Dalian, Zhuhai, Xiamen, Xian, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Wuhan, Nanjing, Chengdu, Chenyang, Tianjin, Urumqi, Hefei, Fuzhou, Suzhou and Dongguan, totally 69 branches, sub-branches and representative offices.

 

Standard Chartered Bank’s branch network in China covers Beijing, Tianjin, Qingdao, Dalian, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Nanchang, Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai, Xiamen, Chongqing and Chengdu, totally 52 branches and sub-branches.

 

Hang Seng Bank’s branch network in China covers Shanghai, Beijing, Tianjin, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan and Kunming, totally 35 branches and sub-branches.

 

Citibank’s branch network in China covers shanghai, Beijing, Tianjin, Chengdu, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou and Dalian, totally 34 branches and sub-branches.

source:http://top.at0086.com